tündlük

tündlük
is.
1. Rəngi tünd olan şeyin halı; tünd olma, tutqun olma, tutqunluq. Rəngin tündlüyü.
2. Kəsiflik, qəlizlik, qatılıq, kəskinlik. Qoxunun tündlüyü.
3. Tünd olma dərəcəsi; bərklik, qəlizlik. Şərabın tündlüyü. Tütünün tündlüyü.
4. məc. Xasiyyətcə ağırlıq, tündməzaclıq; tez hirslənmə, tez özündən çıxma xasiyyəti. İmanovun xasiyyətində nə isə bir tündlük vardı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • istiot — is. 1. bot. Tropik bitki və onun dadı kəskin yandırıcı dənələr şəklində olan meyvəsi. Qara istiot. – İstiot cinsinin qara istiot növü. Cənub Şərqi Asiyanın tropik ölkələrində və Malay adalarında bitən, sarmaşan bitkidir. M. Qasımov. 2. Bibər. Acı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərtlik — is. 1. Sərt şeyin halı, keyfiyyəti; bərklik, möhkəmlik. Qayanın sərtliyi. 2. məc. Xasiyyətdə tündlük, tündməzaclıq, kəskinlik. Əsgər özünü yığışdırdı. O, Dəmirovun yumşaqlığı içərisində olan sərtliyini də yaxşı anlamışdı. S. R.. <Vahid:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ton — 1. <fr.> Metrik ölçü sistemdə 1000 kiloqrama bərabər çəki vahidi. 2. <yun. tonos – səsin yüksəldilməsi> 1. fiz. Havanın dövraşırı titrəyişindən ibarət olub onun yüksəklik dərəcəsini müəyyən edən səs. Yüksək ton. Aşağı ton. // Müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tox — 1. sif. 1. Aclıq hiss etməyən, yeməyə ehtiyacı olmayan, yeyib doymuş (ac ziddi). Tox adam. – Təranə deyir: – Toxam; Yemək istəmirəm mən. R. R.. Tox olmaq – yeyib doymaq, daha yemək istəməmək, ac olmamaq. Tox oldu, ac qarınlar cümlə doldu. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxluq — 1. is. 1. Tox olma, ac olmama, yeyib doyma (aclıq əksi). Yaxşılıq, yamanlıq, toxluq və aclıq məfhumlarına qarşı yenə yad və laqeyd idim. Ç.. . . Professor toxluqdan təngişən nəfəsini güclə alırdı. B. Bayramov. 2. məc. Harınlıq, lovğalıq. Aclıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”